Your address will show here +12 34 56 78

Impermeabilitzacions

En què consisteix la impermeabilització?

La impermeabilització és la protecció contra efectes que l'aigua pot causar a una edificació i s'ha de considerar com una assegurança de vida de l'edifici, donant alhora confort als qui ho ocupen.
Tant les antiestètiques taques d'humitat sobre la superfície d'un mur, com les nocives filtracions en sostres i terrats de cases i edificis, es poden evitar amb una àmplia gamma de materials impermeabilitzants.

Per què impermeabilitzar?

La humitat afecta negativament l'aspecte de la propietat. Deteriora els materials de l'edificació i crea ambients insalubres, especialment per a les persones amb problemes de reumatisme, asma o un altre tipus d'al·lèrgies.
  • Text Hover
  • Text Hover

Tipus d'impermeabilitzacions

  • Text Hover

Impermeabilització amb pintura de cautxú

  • Text Hover

Impermeabilització amb cautxú i malla de fibra

  • Text Hover

Impermeabilització amb pintura de sòls epoxi